Ratkaisukeskeinen psykoterapia pyrkii etsimään ja löytämään asiakkaan omia voimavaroja ja hyödyntämään niitä terapian keinoin, asiakkaan pulman tai muuten haasteellisen elämäntilanteen selvittämiseksi.

Menneisyyden ikävät kokemukset saattavat nostaa päätään eri elämäntilanteissa ja hankaloittaa nykyistä elämää kohtuuttomasti. Joskus ei tiedä, miksi jokin valinta tai asia on niin ylitsepääsemätön.

Voimavarakeskeinen työote auttaa asiakasta löytämään oman yksilöllisen tavan toimia haasteellisissa tilanteissa ja oppimaan hyödyntämään omat vahvuutensa itselleen parhaiten sopivalla tavalla.

Mikäli koet ratkaisu-ja voimavarakeskeisen terapiamuodon itsellesi sopivaksi avuksi elämän haasteisiin, ota yhteyttä.